هورمونها و دستگاه درون ریز

هورمون‌، غده‌ درون‌ريز، دستگاه‌ درون‌ريز:

تعريف‌ هورمون‌:  هورمون‌ نوعي‌  پيام‌ رسان‌ شيميايي‌  است‌ كه‌ توسط‌ نوعي‌ سلول‌ ترشح‌ مي‌شود،  از طريق‌ خون‌  به‌ سلول‌ ديگري‌ مي‌رسد و بر عملكرد اين‌ سلول‌، كه‌ به‌ آن‌  «سلول‌ هدف‌»  مي‌گوئيم‌، اثر مي‌گذارد....
 
برای دانلود جزوه هورمونها و دستگاه درون ریز روی فایل زیپ کلیک کنید.
هورمونها و دستگاه درون ریز
(هورمونها و دستگاه درون ریز)