دستگاه عصبی
  ويژگي‌هاي‌ عملي‌ نورون‌:
1) تحريك‌ پذيري‌: نورون‌ نسبت‌ به‌  محركهاي‌ خارجي‌ مناسب‌  تأثيرپذير است‌. مناسب‌ بودن‌ محرك‌ به‌  نوع‌ محرك‌ و كافي‌ بودن‌ شدت‌ آن‌  بستگي‌ دارد و چنين‌ محركي‌ مي‌تواند نورون‌ را تحريك‌ كند.

 2) ايجاد پتانسيل‌ عمل‌:  با اثر محرك‌ مناسب‌، در غشاء نورون‌  تغيير پتانسيل‌ الكتريكي‌  رخ‌ مي‌دهد و  «پتانسيل‌ آرامش‌»  به‌  «پتانسيل‌ عمل‌»  تبديل‌ مي‌شود.

برای دانلود جزوه دستگاه عصبی روی فایل زیپ کلیک کنید.
دستگاه عصبی
(دستگاه عصبی)