حواس
گيرنده‌ حسي‌، اندام‌ حسي‌:
 
 تعريف‌ گيرنده‌ حسي‌: سلول‌ تمايز يافته‌اي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ محرك‌  خارجيِ  مناسب‌ حساس‌ است‌ و با اثر محرك‌، پيام‌ عصبي‌ توليد مي‌كند. گيرنده‌هاي‌ حسي‌ در دستگاه‌ عصبي‌، تنها سلولهايي‌ هستند كه‌ نسبت‌ به‌ سلول‌ ديگري‌  «پس‌ سيناپسي‌»  نيستند، ولي‌  «پيش‌ سيناپسي‌»  هستند؛ يعني‌ پيام‌ عصبي‌ را از سيناپس‌ دريافت‌ نمي‌كنند، ولي‌ از طريق‌ سيناپس‌ به‌ سلول‌ ديگري‌ منتقل‌ مي‌كنند....
 
برای دانلود جزوه حواس روی فایل زیپ کلیک کنید.
حواس
(حواس)