ایمنی بدن
دفاع‌ غير اختصاصي‌
    
 خط‌ اول‌ دفاع‌ غير اختصاصي‌: عواملي‌ كه‌ مانع‌ از ورود عامل‌ بيگانه‌ به‌ محيط‌ داخلي‌ (خون‌، لنف‌ و آب‌ ميان‌ بافتي‌) مي‌شوند. اين‌ عوامل‌ شامل‌  پوست‌ و لايه‌هاي‌ مخاطي‌  و همچنين‌ ضمائم‌ و ترشحات‌ آنها هستند.

برای دانلود جزوه ایمنی بدن روی فایل زیپ کلیک کنید.
ایمنی بدن
(ایمنی بدن)